کمیته اخلاق و قانون در روان‌پزشکی

 کمیته اخلاق و قانون در روان‌پزشکی

رییس کمیته: دکتر مهدی نصراصفهانی

دبیر کمیته: دکتر حمید یوسفی

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر احمدعلی نوربالا

دکتر سیدعلی احمدی‌ابهری

دکتر مریم رسولیان

دکتر ربابه مزینانی

دکتر افشین اعتضادی

دکتر سیدعباس تولایی

دکتر احمد جلیلی

دکتر علی رضا ظهیرالدین

دکتر سیدشهاب بنی‌هاشم

دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا

دکتر غلامرضا ترابی‌پالیزی