شاخه اردبیل

در روز پنجشنبه، ١٧ اسفند ١٣٩٦، انتخابات شاخه اردبیل انجمن علمی روانپزشکان ایران با حضور نماینده هیأت‌مدیره انجمن، دکتر مهدی نصر‌اصفهانی برگزار شد.

نتیجه انتخابات به شرح زیر در تاریخ ١٩ اسفند ١٣٩٦ به تأیید هیأت‌ مدیره انجمن رسید:

اعضای هیات مدیره:
دکتر مولوی، پرویز              رئیس شاخه
دکتر موسوی، سامان         دبیر شاخه
دکتر آذرکلاه، آنیتا                خزانه‌دار

 

اعضای علی‌البدل:

دکتر کاظمی، رضا