شاخه اردبیل

در روز پنجشنبه، ١٧ اسفند ١٣٩٦، انتخابات شاخه اردبیل انجمن علمی روانپزشکان ایران با حضور نماینده هیأت‌مدیره انجمن، دکتر مهدی نصر اصفهانی برگزار شد.

نتیجه انتخابات به شرح زیر در تاریخ ١٩ اسفند ١٣٩٦ به تأیید هیأت‌مدیره انجمن رسید:
دکتر پرویز مولوی: رئیس شاخه
دکتر سامان موسوی: دبیر شاخه
دکتر آنیتا آذرکلاه: خزانه‌دار
دکتر رضا کاظمی: عضو علی‌البدل