شاخه آذربایجان

 

آخرین انتخابات شاخه در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ با نظارت آقای دکتر مجید صادقی نماینده و رییس انجمن بصورت مجازی برگزار گردید، و نتایج انتخابات بعد از اولین جلسه اعضای هیات مدیره  در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ درمرکز آموزشی درمانی رازی تبریز به شرح ذیل می‌باشد.

 

 

اعضای هیات مدیره:

دکتر فرنام، علیرضا                   رئیس شاخه

دکتر نورآذر، غلامرضا               نایب رییس

دکتر اسدلو، محبوب                 دبیر و خزانه‌دارشاخه