شاخه آذربایجان شرقی

 

آخرین انتخابات شاخه در تاریخ 1400/6/25 با نظارت آقای دکتر مجید صادقی نماینده و رییس انجمن بصورت مجازی برگزار گردید، و نتایج انتخابات بعد از اولین جلسه اعضای هیات مدیره  در تاریخ 1400/8/17 درمرکز آموزشی درمانی رازی تبریز به شرح ذیل می‌باشد.

 

 

اعضا هیات مدیره:

دکتر فرنام علیرضا، رئیس شاخه

دکتر غلامرضا نورآذر، نایب رییس

دکتر محبوب اسدلو، دبیر و خزانه دارشاخه