کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

 کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

رییس کمیته: دکترغلامرضا میرسپاسی

دبیر کمیته: دکتر همایون امینی

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر میرفرهاد قلعه بندی

دکتر فاطمه رجبی

دکتر مجید صادقی

دکتر عالیا شکیبا

دکتر مجید صادقی

دکتر فربد فدایی