کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

 کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

رییس کمیته: دکترغلامرضا میرسپاسی

دبیر کمیته: دکتر همایون امینی

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر سامان توکلی

دکتر امیر شعبانی

دکتر عالیا شکیبا

دکتر مجید صادقی

دکتر سید سعید صدر

دکتر فربد فدایی