شاخه اصفهان

انتخابات شاخه اصفهان در تاریخ ۹۷/۱۲/۲ با حضور آقای دکتر مهدی نصر‌اصفهانی نماینده انجمن علمی روانپزشکان ایران در محل نظام پزشکی اصفهان برگزار شد و نتایج انتخابات به شرح ذیل می‌باشد.

 

اعضای هیات مدیره:

 دکتر واعظی، مرتضی                   رئیس شاخه

دکتر امامی‌پارسا، مرتضی              دبیر شاخه

دکتر مقصودلو، صفا                       نایب رئيس

دکتر محمد‌بیگی، حمید                  خزانه‌دار

دکتر هاشمی، مینو                       عضو اصلی

دکتر لایق، المیرا                            عضو اصلی

دکتر طباطبایی، مهشید                 عضو اصلی

 

بازرس‌ها:

دکتر میرزایی، حمید

دکتر ازهر، مسعود