شاخه اصفهان

انتخابات شاخه اصفهان در تاریخ ۹۷/۱۲/۲ با حضورآقای دکتر مهدی نصر‌اصفهانی نماینده انجمن علمی روانپزشکان ایران در محل نظام پزشکی اصفهان برگزار شد و نتایج انتخابات به شرح ذیل می‌باشد.

 دکتر واعظی مرتضی ، رئیس شاخه

دکتر امامی‌پارسا مرتضی، دبیر شاخه

دکتر مقصودلو صفا ، نایب رئيس

دکتر محمد‌بیگی حمید ، خزانه دار

دکتر میرزایی حمید ، بازرس

دکتر هاشمی مینو ، عضو اصلی

دکتر لایق المیرا ، عضو اصلی

دکتر طباطبایی مهشید، عضو اصلی