شاخه اصفهان

انتخابات شاخه اصفهان در تاریخ ۹۷/۱۲/۲ با حضورآقای دکتر مهدی نصر‌اصفهانی نماینده انجمن علمی روانپزشکان ایران در محل نظام پزشکی اصفهان برگزار شد و نتایج انتخابات به شرح ذیل می‌باشد.

 دکتر مرتضی واعظی، رئیس

دکتر مرتضی امامی پارسا، دبیر

دکتر صفا مقصودلو، نایب رئيس 

دکتر حمید محمد‌بیگی، خزانه دار

دکتر حمید میرزایی، بازرس

دکتر مینو هاشمی، عضو اصلی

دکتر المیرا لایق، عضو اصلی

دکتر مهشید طباطبایی، عضو اصلی