شاخه گیلان

آخرین انتخابات شاخه در تاریخ 1400/6/28 با نظارت آقای دکتر امیر شعبانی نماینده و دبیر انجمن برگزار گردید، و نتایج انتخابات به شرح ذیل می‌باشد.

 

اعضا هیات مدیره:

دکتر ضرابی، هما                   رییس شاخه

دکتر مسیحای اکبر، مسعود        نایب رییس و دبیر شاخه

 دکتر عباسی، محمد                خزانه دار

 

آدرس انجمن :رشت -میدان مصلا -خیابان ۱۵ خرداد-مرکز آموزشی درمانی شفا-دفتر انجمن

تلفن:33666268-013