شاخه خوزستان

انتخابات شاخه خوزستان در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ به صورت حضوری و با حضور نماینده هیئت مدیره آقای دکترمحمدرضا شالبافان برگزار شد به تأييد هيئت‌مديره انجمن علمى روان‌پزشکان ايران رسيد.

اعضای هیات مدیره:

دکتر پورشمس، مریم                    رییس

دکتر مقدم‌صادق، امیرعلی              دبیر

دکتر صدری‌زاده، ندا                    خزانه‌دار

بازرس:

دکتر طبیبی، یاسمن

عضو علی‌البدل:

دکتر مالک‌پور، نغمه