کمیته همایش

رییس کمیته: دکتر احمد جلیلی

دبیر کمیته: دکتر احمد احمدی پور

اعضای هیأت اجرایی

دکتر همایون امینی

دکتر امیرحسین جلالی

 دکتر غلامرضا حاجتی

دکتر مرتضی جعفرزاده

دکتر ربابه مزینانی

دکتر غلامرضا میرسپاسی

 دکترپرویز مظاهری

دکتر محمد اربابی

دکتر آروین هدایتی

 دکتر الهام شیرازی

دکتر سید مهدی صمیمی‌اردستانی

دکتر آرش میراب‌زاده

دکتر محمدرضا شالبافان

دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا

دکتر محمد‌علی همتی

دکتر ارسیا تقوا