کمیته همایش

رییس کمیته: دکتر احمد جلیلی

دبیر کمیته: دکتر احمد احمدی پور

اعضای کمیته:

دکتر اربابی، محمد

دکتر امینی، همایون

دکتر تقوا، ارسیا

دکتر جعفرزاده، سیدمرتضی

دکتر جلالی، امیرحسین

دکتر حاجتی، غلامرضا

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شعبانی، امیر

دکتر شیرازی، الهام

دکتر صادقی، مجید

دکتر صمیمی، سیدمهدی

دکتر مزینانی، ربابه

دکتر مظاهری، پرویز

دکتر میراب زاده، آرش

دکتر میرسپاسی، غلامرضا

دکتر نجاتی‌صفا، ‌علی‌اکبر

دکتر هدایتی، آروین

دکتر همتی، محمدعلی