کمیته همایش

رییس کمیته: دکتر احمد جلیلی

دبیر کمیته: دکتر احمد احمدی پور

اعضای هیأت اجرایی

دکتر همایون امینی

دکتر امیرحسین جلالی

 دکتر غلامرضا حاجتی

دکتر محمدرضا خدایی‌اردکانی

دکتر کتایون رازجویان

 دکتر محسن رحیم نیا

دکتر آفرین رحیمی‌موقر

دکتر مریم رسولیان

 دکتر امیر شعبانی

دکتر سید مهدی صمیمی‌اردستانی

دکتر آرش میراب‌زاده

دکتر غلامرضا میرسپاسی

دکتر علی اکبر نجاتی‌صفا

دکتر محمد‌غلی همتی

دکتر ارسیا تقوا