شاخه قزوین

انتخابات شاخه قزوین انجمن علمی روانپزشکان ایران در تاريخ 1399/11/19 و با حضور آقاي دكتر سیدمهدی صمیمی اردستانی نماینده انجمن برگزار شد و نیز نتیجه انتخابات داخلی هیئت‌مدیره شاخه و سمت اعضا، در جلسه 1400/1/19 هيئت‌مديره انجمن علمي روان‌پزشكان ایران به شرح زیر مورد تأئید قرار گرفت:

 

 

 

اعضای هیات مدیره:

دکتر قافله‌باشی، حسین       رئیس شاخه

دکتر عسگری، عادله              دبیر شاخه

دکتر شاملو، فرهاد                  خزانه‌دار

بازرس:

دکتر هاشمی، زهرا

 

تاریخ انتخابات: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹