کمیته پیش‌گیری از خودکشی

 کمیته پیش‌گیری از خودکشی

خودکشی پدیده ای جهانی است که در تمام نواحی جهان، با نرخ های متفاوت، رخ می دهد. خودکشی پدیده روانی-اجتماعی پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل مختلفی، از جمله عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا عوامل خردتر خانوادگی و بین فردی تا عوامل شخصیتی و اختلالات روان پزشکی قرار دارد. 

هر مرگ ناشی از خودکشی یک تراژدی است؛ خودکشی می تواند اثرات ویران کننده ای بر بازماندگان و حتی جامعه بگذارد. با وجود تحقیقات گسترده ای که درباره این پدیده و راه های پیش گیری از آن شده است، انگِ پیرامون این موضوع، کمک رسانی به افراد در معرض خطر را محدود کرده است. بسیاری از افراد در معرض خطر به همین دلیل، اقدامی برای کمک گرفتن نمی کنند و متاسفانه در موارد بسیاری، خدمات نظام مند قابل ارائه ای نیز برای آنها وجود ندارد. با این حال، خودکشی پدیده ایست قابل پیش گیری. 

کمیته پیش گیری ازخودکشیِ انجمن علمی روان پزشکان ایران، با هدف ارائه راه کارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، در راستای کاهش خودکشی تشکیل شده است. این کمیته رسالت خود می داند که به عنوان یک تیم کارشناسی و خبره، به شناخت علل و روش های پیش گیری از خودکشی پرداخته و مداخلات چندجانبه ای برای کنترل این پدیده در جامعه ارائه نماید. 

رییس کمیته: دکتر جلالی، امیرحسین  

دبیر کمیته: دکتر معصومی، مریم

اعضای کمیته:

دکتر بذرافشان، امیر

دکتر ترابی، غلامرضا پاریزی

دکتر سعید، فهیمه

دکتر کریمی، مهدی

دکتر ملکوتی،کاظم

دکتر نصراصفهانی، فرناز

دکتر وطن خواه، ونوس

دکتر همتی، محمدعلی