دومین همایش بین بخشی «تازه‌های اختلالات سایکوتیک» در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل سالن اجتماعات بیمارستان رازی تبریز با همکاری گروه روانپزشکی و انجمن علمی روانپزشکان شاخه آذربایجان با امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید

انتخابات هیأت مدیره‌ی «شاخه‌ی البرز» انجمن علمی روانپزشکان ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ١٣٩٦ برگزار شد.

بیشتر بخوانید