سی‌وهشتمين همایش سالیانه‌ انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در تاريخ‌هاى هجدهم، نوزدهم، بيست‌وپنجم ، بيست‌وششم آذرماه و دوم دى ماه ١٤٠٠ ، در تمامی حوزه‏‌های روان‌پزشکی برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید

به استحضار می‌رساند بر اساس شيوه‌نامه كميته‌هاى اجرايى انجمن علمى روان‌پزشکان ايران، «كميته اخلاق و قانون در روان‌پزشكى» به عنوان يكى از كميته‌هاى اجرايى انجمن است.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته روان‌پزشکی سالمندان انجمن علمی روانپزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ دهم تیرماه ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر محمدرضا شالبافان انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته کاهش انگ و رسانه انجمن علمی روان‌پزشكان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ دهم تیرماه ١٤٠٠ با نظارت خانم دکتر مریم رسولیان انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته روان‌پزشکى نظامی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ ششم تیرماه ١٤٠٠ با نظارت خانم دکتر مریم رسولیان انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته سلامت روان شهری انجمن علمی روان‌پزشكان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ سوم تیرماه ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر حسن رفیعی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته #سلامت_جنسی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ سوم تیرماه ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر مجید صادقی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ هشتم تیرماه ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر امیر شعبانی انجام شد.

بیشتر بخوانید

انتخابات «کمیته پزشکی روان‌تنی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ سوم تیر ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر امیر شعبانی انجام شد.

بیشتر بخوانید

انتخابات «کمیته پزشکی_خواب انجمن علمی روان‌پزشكان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ دوم تیرماه ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر غلامرضا ترابی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته اعتیاد انجمن علمی روان‌پزشكان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ ۴ تیرماه ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر مجید صادقی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته اختلالات_خلقی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ ۴ تیرماه ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر محمدرضا شالبافان انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته روان‌درمانی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ ۳۱ خرداد ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر مجید صادقی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته عصب‌روان‌پزشكى انجمن علمی روانپزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ ٢٨ خرداد ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر امیر شعبانی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ ۲۷ خرداد ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر محمد قدیری ‌‍وصفی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته هنر و ادبیات در روان‌پزشکی انجمن علمی روانپزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ ۲۷ خرداد ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر محمد قدیری ‌وصفی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته روان‌پزشکی_اجتماعی انجمن علمی روان‌پزشكان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ ۲۷ خرداد ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر امیر شعبانی انجام شد.

بیشتر بخوانید

به اطلاع می‌رساند هريك از کمیته‌هاى علمى/تخصصى انجمن علمی روان‌پزشكان ایران با لحاظ نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) برای تعیین اعضای جدید هیئت اجرایی خود انتخابات برگزار می‌کنند.اعضای پیوسته انجمن می‌توانند با عضویت در هر کمیته (تا روز پیش از انتخابات) برای رأی دادن در زمان انتخابات در جلسه مجازی مربوطه حضور پیدا کنند.

بیشتر بخوانید