دومین همایش بین بخشی «تازه‌های اختلالات سایکوتیک» در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل سالن اجتماعات بیمارستان رازی تبریز با همکاری گروه روانپزشکی و انجمن علمی روانپزشکان شاخه آذربایجان با امتیاز بازآموزی  برگزار خواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید :