كنفرانس درمان‌هاى دارويى در اختلال بیش‌فعالی-نقص توجه

مکان: تبريز، بلوار ائل گلی، گلشهر، مرکز آموزشی درمانی رازی

زمان: ششم اردیبهشت ١٣٩٧

به اشتراک بگذارید :