نتایج انتخابات شاخه خراسان انجمن علمی روانپزشکان ايران به تأييد هيأت‌مديره انجمن رسيد:

اعضاى اصلى هيأت‌مديره:
 دکتر شعله نخجوان (رئيس)
دکترسید علیرضا سجادی (دبیر)
دکتر علی ربانی زاده (خزانه‌دار)

دکتر حمید صالح پور ( نایب رییس)

دکتر محمدرضا نقابیان ( عضو اصلی)

اعضاى علی‌البدل هيأت‌مديره:
دکتر عبدالله ساجدی

 بازرس اصلی: دکترعلیرضا اکرمی‌نژاد
 بازرس على‌البدل: دکتر مجید حنیفه‌زاده

به اشتراک بگذارید :