برنامه بازآموزی مدون ویژه روانپزشکان با عنوان Gender Dysphoria با حضور بیش از نیمی از اعضای پیوسته انجمن روانپزشکی در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۹ آغاز گردید. در ابتدا سرکار خانم دکتر سلیمانی درباره مفاهیم پایه ای اختلال رضایت جنسیتی و نقش عوامل ژنتیک و محیطی در بروز آن بر مبنای آخرین رفرنس (کاپلان، لوئیس و دالکن) و قوانین حقوق مدنی و اسلامی حاضر در جامعه سخنانی ایراد فرمودند.  
و در ادامه پانلی با حضور معاونت پیشگیری بهزیستی، مدیر کل پزشکی قانونی، متخصص پزشکی قانونی و دیگر متخصصان محترم روانپزشکی تشکیل شد و پیرامون مشکلات تشخیصی، درمانی و قانونی این اختلال بحث و گفتگو گردید و در پایان، تاکید بر دیدگاه "اسپکتروم بودن این اختلال و لزوم دقت کافی در تشخیص و مراحلی که باید طی شود که میتواند این روندها و مداخلات روانشناختی از مبدل پوشی قابل برگشت و هورمون تراپی نسبتاً قابل برگشت تا جراحی منجر به تغییر جنسیت، غیر قابل برگشت که می تواند تا چند سال طول بکشد" گردید  و نیز بر لزوم حمایت پزشکی، اجتماعی از این افراد و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص این اختلال  و رفتار صحیح با این افراد مورد تاکید قرار گرفت.  
 

          دکتر هما ضرابی
دبیر بازآموزی اختلال هویت جنسی

به اشتراک بگذارید :