گزارش عملکرد کمیته نوروسایکیاتری، پاییز ۱۳۹۷

درپاییز سال ۱۳۹۷ فعالیت کمیته نوروسایکیاتری انجمن علمی روانپزشکان ایران همچون ماه‌های پیشین ادامه داشت و به منظور پیگیری اموراجرایی کمیته، دو جلسه در تاریخ‌های ۲۸ آبان ماه به منظور پیگیری تهیه گایدلاین دلیریوم ودر دوم آذرماه به منظور هماهنگی فعالیت اعضاء برگزار شد. در این مدت پنج نفر ازهمکاران محترم روانپزشک تقاضای عضویت در کمیته نوروسایکیاتری را ارایه کردند که پس از طرح و تصویب در شورای کمیته، به جمع أعضاء کمیته پیوستند اسامی اعضای جدید کمیته به شرح زیرمی باشد:

 ۱-دکترسمیرا احراری

۲-دکترپژمان هادی نژاد

۳-دکترپریوش خدرزاده

۴-دکتربهمن دیجی

۵-دکترمریم مطمئن

در پاییز امسال علاوه بر فعالیت های اجرایی و پیگیری تهیه گایدلاین درمان دیلیریوم،فعالیت های آموزشی کمیته ادامه داشت و دراین راستا سه رویداد علمی را برگزار کرد این برنامه‌های علمی شامل موارد زیربود:

۱-برگزاری سمینار تصویربرداری مغز باهمکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز وانجمن علمی پزشکی روانتنی درتاریخ ۱۷ مهرماه که هماهنگی علمی این برنامه برعهده دکترمحمداربابی بود.

۲-برگزاری سمپوزیوم تصویربرداری مغز درکنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران که برنامه ریزی علمی آن را دکتر گیلدا کیانی مهرانجام دادند.

۳-برگزاری نخستین سمینارفصلی دمانس وبیماری آلزایمر با همکاری انجمن آلزایمرایران در تاریخ دوم آذرماه که باحضور خانم دکتر فاطمه رحیمی‌نژاد برگزارشد.

درادامه فعالیت‌های علمی کمیته نوروسایکیاتری، خانم دکترفرناز اعتصام به عنوان دبیر علمی برنامه‌ریزی  کنگره علوم أعصاب پایه و بالینی را انجام داده‌اند واعضای کمیته با برگزاری سمپوزیوم ارزیابی نوروسایکیاتری باایشان همکاری می‌کنند.

درانتها به اطلاع می‌رساند درمراسم اختتامیه سی وسومین کنگره سالینه انجمن علمی روانپزشکان ایران، براساس ارزیابی هیئت مدیره محترم انجمن علمی روانپزشکان ایران، کمیته نوروسایکیاتری به عنوان کمیته برگزیده معرفی شد که بدینوسیله از زحمات یکایک أعضاء به پاس تلاش‌ها ومشارکت‌شان قدردانی بعمل می‌اید.

 

دکتر ساراهاشم‌پور

دبیر کمیته نوروسایکیاتری

به اشتراک بگذارید :