گزارش فعالیت‌های شاخه خراسان انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بهار ۹۹

گزارش فعالیت‌های شاخه خراسان انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بهار ۹۹

دکتر شعله بهمن نخجوانی، روانپزشک

رییس شاخه

 

  1. برگزاری جلسات هیات مدیره انجمن اواخر هر ماه
  2. برگزاری اولین ویبنار کاربرد تصویربرداری مغز در روانپزشکی توسط کمیته نوروسایکیاتری در تاریخ ۹۹/۰۳/۰۸ با امتیاز بازآموزی.
  3. شرکت در جلسه نظام پزشکی به‌صورت حضوری توسط نماینده انجمن جهت مسائل مربوط به بیمه سلامت و مسائل مربوط به تعرفه‌های سال ۹۹
  4. وبینار انجمن در مورد سالمندی در ۲۶ و ۲۷ تیرماه سال ۹۹ با امتیاز بازآموزی برگزار شد.
  5. نامه به انجمن روانپزشکان ایران و نظام پزشکی مشهد در مورد محدود کردن حق کاندیدا شدن روانپزشکان جهت انتخابات خردادماه
به اشتراک بگذارید :