وب‌سایت و شبكه‌هاى مجازى آموزش عموم انجمن علمی روان‌پزشكان ایران

وب‌سایت و شبكه‌هاى مجازى آموزش عموم انجمن علمی روان‌پزشكان ایران با هدف انتشار مطالب علمی و به زبان ساده برای ارتقاى سواد سلامت روان و افزایش آگاهی در این زمینه فعالیت می‌کند.

🍁 وب سایت و شبكه‌هاى مجازی آموزش عموم انجمن را دنبال کنید:

 www.iranmentalhealth.com

 Twitter: IranMentalHealth

 https://www.instagram.com/iran.mentalhealth

به اشتراک بگذارید :