آغاز وبینارهای کنگره سی‌وهفتم همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران

وبینار فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان در دوران پاندمی کووید-19

برگزار کننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ برگزاری: 27 آذرماه 1399

گروه­های هدف: متخصصین روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دبیر برنامه: دکتر محمد اربابی، روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

افیلیشن

1

9:20-9:00

فرسودگی شغلی از گذشته تا امروز

دکتر سبا هوبه­فکر

دستیار روانپزشکی، بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

9:30-9:20

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

1

9:50-9:30

چگونه از فرسودگی شغلی و خستگی ناشی از همدردی پیشگیری کنیم؟

دکتر عاطفه کمالو

روانپزشک، مدرس مدعوگروه مهارت های ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

10:00-9:50

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

3

10:20-10:00

چرا دستیاران طب اورژانس دچار فرسودگی شغلی می شوند؟ :مطالعه کیفی

دکتر احمد احمدی­پور

روانپزشک

4

10:30-10:20

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

5

10:50-10:30

روان پزشکان و فرسودگی شغلی ناشی از پاندمی کرونا

دکتر محمد اربابی

روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

11:00-10:50

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

7

11:30-11:00

گروه­های بالینت

دکتر منصوره کیانی دهکردی

روانپزشک و فلوشیپ روان­درمانی، مدرس دانشگاه علوم بهزیستی

8

12:00-11:45

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

 

 

وبینار درمان­های دارویی روانپزشکی در بیماران مبتلا به عفونت کووید-19

برگزار کننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 27 آذرماه 1399

گروه­های هدف: متخصصین روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دبیر برنامه: دکتر علی اکبر نجاتی صفا، روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

افیلیشن

1

15:30-15:00

درمان داروئی اختلالات روانی در مبتلایان به کرونا

دکتر فدایی

روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی

2

15:40-15:30

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

1

16:10-15:40

تداخلات دارویی روانپزشکی در بیماری  کووید-19

دکتر مجید صادقی

رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران

2

16:20-16:10

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

3

16:50-16:20

دستورالعملی برای تغییر داروهای روانپزشکی

دکتر بهنام شریعتی

روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

4

17:00-16:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

5

17:30-17:00

پاندمی کووید۱۹؛ هم‌بودی اعتیاد

دکتر رضا دانشمند

روانپزشک، دانشگاه علوم بهزیستی

6

18:00-17:30

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

 

 

وبینار استدلال بالینی در روانپزشکی

برگزار کننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ برگزاری: جمعه 28 آذرماه 1399

گروه­های هدف: متخصصین روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دبیر برنامه: دکتر مهتاب معتمد، روانپزشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

افیلیشن

1

9:30-9:00

چرا این عنوان؟ (دیدگاههای زیر بنایی در استدلال بالینی)

دکتر مجید برکتین

روانپزشک و فلوشیپ نوروسایکیاتری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

9:40-9:30

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

1

10:10-9:40

استدلال بالینی و انتخاب درمان بر اساس دانش ژنتیک ، سلولی و مولکولی

دکتر شهرزاد مرتضوی

دستیار فلوشیپ نوروسایکیاتری، گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

10:20-10:10

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

3

10:50-10:20

استدلال بالینی و انتخاب درمان بر اساس دانش روانشناختی

دکتر گیلدا کیانی مهر

دستیار فلوشیپ نوروسایکیاتری، گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

11:00-10:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

5

11:30-11:00

استدلال بالینی و انتخاب درمان بر اساس نقشه برداری مغز

دکتر فاطمه رجبی

روانپزشک و فلوشیپ نوروسایکیاتری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

6

12:00-11:30

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

 

 

وبینار کاربرد هنر در پیشگیری و درمان مشکلات روانی در دوران کرونا

برگزار کننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ برگزاری: جمعه 28 آذرماه 1399

گروه­های هدف: متخصصین روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دبیر برنامه: دکتر علی اکبر نجاتی صفا، روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

افیلیشن

1

15:20-15:00

سینما و پاندمی کووید-19

دکتر مجید صادقی

رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران

2

15:30-15:20

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

3

15:50-15:30

قصه نویسی در دوران کرونا

دکتر محسن رازافشا

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

4

16:00-15:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

5

16:20-16:00

کتاب درمانی در دوران قرنطینه

دکتر فربد فدایی

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی

6

16:30-16:20

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

7

16:50-16:30

شعر وترانه در روزگار کووید

دکتر محمدرضا شالبافان

روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

8

17:00-16:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

9

17:20-17:00

اثر شفابخش رمان در پاندمی

دکتر حافظ باجغلی

روانپزشک و دبیر کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان ایران

10

17:30-17:20

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

11

17:50-17:30

تاثیر کرونا بر دنیای هنر و نقش هنر در پیش گیری از بیماری کرونا و درمان اختلالات روانپزشکی ناشی ازآن

دکتر عادله عسگری دیارجانی

روانپزشک و دبیر کمیته هنر و ادبیات انجمن علمی روانپزشکان ایران

12

18:00-17:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

 

 

وبینار رویکرد نوروسایکیاتری به آسیب مغزی تروماتیک

برگزار کننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 4 دیماه 1399 ساعت 9 تا 12

گروه­های هدف: متخصصین روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دبیر برنامه: دکتر فاطمه محمدیان، متخصص مغزواعصاب، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

افیلیشن

1

9:30-9:00

شایعترین اختلالات نوروسایکیاتری به دنبال آسیب مغزی

خانم دکتر زنیره سلیمی

روانپزشک ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2

9:40-9:30

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

1

10:10-9:40

اختلالات functional brain networks بعد از آسیب مغزی

خانم دکتر گیلدا کیانی مهر

دستیار فلوشیپ نوروسایکیاتری، گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

10:20-10:10

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

3

10:50-10:20

اختلالات شناختی بعد از آسیب مغزی

خانم دکتر فاطمه محمدیان

متخصص مغزواعصاب، عضو هیات علمی گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

11:00-10:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

5

11:30-11:00

جنبه های قانونی ضربه های مغزی

خانم دکتر نازيلا بديعيان موسوي

روانپزشک، سازمان پزشکی قانونی مشهد

6

12:00-11:30

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

 

 

وبینار آسیب های خانواده در آخرین دهۀ قرن چهاردهم

برگزار کننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 4 ماه 1399 ساعت 15 تا 18

گروه­های هدف: متخصصین روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دبیر برنامه: دکتر علی اکبر نجاتی صفا، روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

افیلیشن

1

15:20-15:00

کاهش ازدواج افزایش طلاق

دکتر عباسعلی ناصحی

روانپزشک، رئیس کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان ایران

2

15:30-15:20

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

1

15:50-15:30

ازدواج هراسی

دکتر حافظ باجغلی

روانپزشک، دبیر کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان ایران

2

16:00-15:50

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

3

16:20-16:00

خانواده ایرانی، همباشی و نظام مشاوره

دکتر فرهاد نصرتی نژاد

جامعه شناس، عضو گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی ایران

4

16:30-16:20

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

5

16:50-16:30

خشونت های خانگی

دکتر ملک فرهاد ملک

روانپزشک، عضو کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان ایران

6

17:00-16:50

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

7

17:20-17:00

                              تک فرزندی

دکتر کتایون رازجویان

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

8

18:00-17:20

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

 

وبینار چالش هاي بحران كرونا  و مديريت آن در سالمندان

برگزار کننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ برگزاری: جمعه 5 دی ماه 1399

گروه­های هدف: متخصصین روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دبیر برنامه: دکتر فائزه غلامیان، روانپزشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

افیلیشن

1

09:20-09:00

احساس تنهايي، طرد شدگي، و انزوا: پيامدهاي قرنطينه

خانم دکتر ویکتوریا عمرانی فرد

فلوشیپ روانپزشکی سالمندان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

09:30-09:20

تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

3

09:50-09:30

اوج گيري وسواس و هيپوكندريازدر بحران كرونا

خانم دکتر فائزه غلامیان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

10:00-09:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

5

10:20-10:00

معناي زندگي، و اضطراب مرگ در بحران كرونا

خانم دکتر مهشید فروغان

رئیس کمیته سالمندی انجمن و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

6

10:30-10:20

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

7

10:50-10:30

وضعيت مرزي در سالمندان در دوران كرونا

دکتر فربد فدایی

عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

8

11:00-10:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

9

11:20-11:00

نمودها و پيامدهاي اژيسم، تبعيض، و سوء رفتار در ارائه خدمات سلامت به سالمندان

خانم دکتر آتنا اندرامی

عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10

11:30-11:20

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

11

11:50-11:30

كاربرد تله سايكياتري در  بحران

خانم دکتر فریبا فغانی

فلوشیپ روانپزشکی سالمندان

12

12:00-11:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

وبینار کرونا، جامعه و سلامت روانی-اجتماعی

برگزار کننده: انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ برگزاری: جمعه 5 دیماه 1399 ساعت 15 تا 18

گروه­های هدف: متخصصین روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

دبیر برنامه: دکتر علی اکبر نجاتی صفا، روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

افیلیشن

1

15:30-15:00

جامعه مدنی و کرونا: تهدیدها و فرصت­ها

دکتر سعید مدنی

دکترای جامعه شناسی

2

15:40-15:30

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

3

16:10-15:40

کرونا، نظام سلامت کالایی و سلامت روانی اجتماعی

دکتر همایون پورکرامتی

روانپزشک، بازنشسته سازمان بهداشت و درمان وزارت نفت

4

16:20-16:10

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

4

16:50-16:20

رویکردهای نظری جدید به رابطه نابرابری و بیماری­های روانی

دکتر مزدک دانشور

پژوهشگر تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند

5

17:00-16:50

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

6

17:30-17:00

کرونا، اقتصاد و سلامت روانی اجتماعی

دکتر حسین راغفر

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

7

18:00-17:30

 تعامل با شرکت کنندگان آنلاین: پرسش و پاسخ و بحث و ارایه نظرات و تجربیات

به اشتراک بگذارید :