ثبت نام و کسب امتیاز آموزش مداوم همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

 

 

 

 

📣 امکان برای وبینارهای زیر همچنان وجود دارد:

✅ وبینار فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان در دوران پاندمی کووید ب (صبح روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹ با شناسه برنامه  159895)

✅ وبینار کاربرد هنر و ادبیات در پیشگیری و درمان مشکلات سلامت روان در دوران پاندمی کووید  (بعدازظهر روز جمعه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۹ با شناسه برنامه 159908)

به اشتراک بگذارید :