نتیجه انتخابات «کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان» انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

نتیجه انتخابات «کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان» انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

همکاران گرامی، اعضای انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

به اطلاع می‌رساند انتخابات «کمیته روان‌پزشکی کودک و نوجوان انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بر اساس نسخه جدید شیوه‌نامه‌ی داخلی کمیته‌‌‌های علمی/تخصصی انجمن (فروردین ١٤٠٠) در تاریخ هشتم تیرماه ١٤٠٠ با نظارت آقای دکتر امیر شعبانی انجام شد.

نتیجه رأی‌گیری جهت انتخاب اعضای هیئت اجرایی کمیته به شرح زیر است:

اعضاى هيئت اجرايى (به ترتيب آرا):
١- دكتر حكيم شوشترى، ميترا
٢- دكتر صالحى، مهديه
٣- دكتر نصر اصفهانى، فرناز
٤ و ٥- دكتر پرويزى، مائده؛ و دكتر شيرزاد، فاطمه

اعضاى علی‌البدل هيئت اجرايى (به ترتيب آرا):
١- دكتر رابطيان، مهشيد
٢- دكتر دودانگى، نسرين

ساير اعضای کمیته:
دکتر اسدی، شبنم
دکتر اسدی، نساء (دستیار)
دکتر بخشنده، راضیه (دستیار)
دکتر پیروز، مریم (دستیار)
دکتر رنجبر کرمانی، فاطمه
دكتر زارع، زهرا
دکتر زارع مهرجردی، گلناز (دستیار)
دکتر سیفی‌مقدم، نگار
دکتر شیردل، سعیده
دکتر صالحیان، راضیه
دکتر مهدوی، مهری (دستیار)
دکتر میرزاده،‌ منصوره
دکتر میرفاضلی، فاطمه‌السادات

به اشتراک بگذارید :