به استحضار می‌رساند بر اساس شيوه‌نامه كميته‌هاى اجرايى انجمن علمى روان‌پزشکان ايران، اعضاى «كميته اخلاق و قانون در روان‌پزشكى» به عنوان يكى از كميته‌هاى اجرايى بر اساس رأى هيئت‌مديره انجمن به شرح زیر (به ترتيب الفبا) انتخاب شدند:

🔹 دكتر سيد على احمدى ابهرى
🔹 دكتر افشین اعتضادى
🔹 دكتر مهدى تهرانى‌دوست
🔹 دکتر سيد احمد جليلى
🔹 دکتر تورج شمشيرى نظام
🔹 دکتر الهام شيرازى
🔹 دكتر مهدى صابرى
🔹 دكتر فربد فدايى
🔹 دكتر على‌اكبر نجاتى‌صفا
🔹 دكتر مهدى نصر اصفهانى
🔹 دکتر احمدعلى نوربالا

به اشتراک بگذارید :