نتيجه انتخابات هیات مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران شاخه گيلان

پیرو برگزاری انتخابات شاخه گیلان در تاریخ 1400/6/28، در اولین جلسه هیات مدیره جدید 1400/7/7 با حضور همگی اعضاء و بازرس در محل مرکز آموزشی درمانی شفای رشت نتاییج آراء به شرح زیر اعلام شد:

 

 اعضاى هيئت‌مديره:

 دکتر ضرابی، هما                                   ریس شاخه

 دکتر مسیحای‌اکبر، مسعود                      نایب رییس و دبیر

 دکتر عباسی کاکرودی، محمد                   خزانه دار
 

 اعضاى علی‌البدل هيئت‌مديره:

دکتر خليقى سيگارودى، عنايت
 دکتر اصغری، طاهره
دکتر موسوی رينه، حشمت اله

 بازرس على‌البدل:
دکتر گلشاهی، محبوبه

به اشتراک بگذارید :