پیرو برگزاری انتخابات شاخه یزد انجمن علمی روانپزشکان ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ با حضور آقای دکتر محمدرضا شالبافان نماینده انجمن به صورت حضوری، نتایج آراء به شرح ذیل می‌باشد.

اعضای هیات مدیره:

دکتر یاسینی‌اردکانی، مجتبی             رییس شاخه

 دکتر شیرخدا، شهاب                      دبیر شاخه

 دکتر حرازی، محمد‌علی                      خزانه‌دار

 دکتر  طالب‌پور، محمد                        عضو  هیات مدیره

دکتر شاملو‌ رضایی، گلمهر                عضو هیات مدیره

اعضای علی‌البدل هیات مدیره:

دکتر دشتی، ناصر                        علی البدل اول

 دکتر  چمنی، امیر                          علی البدل دوم  

بازرس:

دکتر سرداری، محمد‌علی

به اشتراک بگذارید :