همکاران ارجمند
روانپزشکان گرامی
سال جدید و قرن جدید را به تک تک عزیزان تبریک می‌گویم و برای همگی و نیز بیماران دردمند و خانواده آنان که هدف اصلی ما یاری‌رسانی و کاستن از آلام آنان است آرزوی سالی سرشار ازسلامتی و شادکامی را دارم.
جامعه روانپزشکان ایران در سال گذشته با چالش‌های متعددی روبرو بود که هیات مدیره انجمن به نمایندگی از سوی شما و با رایزنی با بازوهای مشورتی انجمن یعنی کمیته‌ها و شاخه‌ها و در حد توان سعی در اتخاذ و ارایه مناسب‌ترین راهکارها را داشت.گرچه  در برخی موارد به دلایلی خارج از حیطه اختیارات و توانایی‌های انجمن و علیرغم تلاش فراوان ممکن بود به نتیجه مطلوب نرسیده باشیم .در عین حال شاهد فعالیت مستمر و سازنده کمیته‌ها و شاخه‌ها از طریق برگزاری جلسات منظم ،اظهار نظر و برگزاری وبینارهای متنوع و جذاب با شرکت سخنرانان برجسته داخلی و بین‌المللی بودیم.همچنین کنگره سالیانه که به نحو بسیار مطلوبی با برنامه ریزی کمیته همایش و توسط شاخه خراسان انجمن به سرانجام رسید نشان دهنده توانایی‌های بالقوه فراوانی در اقصی نقاط کشور بود.
بدیهی است که در سال آینده نیز با چالش‌های بسیاری مواجه خواهیم بود که مدیریت آن‌ها جز با همدلی، همفکری، ارایه ایده‌های نو و مشارکت فعال میسر نخواهد شد.    
 
                                                       دکتر مجید صادقی
                                              رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران

به اشتراک بگذارید :