مهلت ارسال سمپوزیوم سی و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

سی و نهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران با عنوان "سلامت روانی اجتماعی: نیاز به همدلی و اقدام" در تاریخ نوزدهم لغایت بیست و دوم مهرماه ۱۴۰۱ ؛ در بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۲۷ خرداد۱۴۰۱ می باشد.
 - ارسال از طریق سایت Ipacongress.ir

 مهلت ارسال سمپوزیوم که از بین پیشنهادات ارسالی توسط گروه های آموزشی روان پزشکی دانشگاه های سراسر کشور،  کمیته ها و شاخه های انجمن علمی روان پزشکان ایران انتخاب خواهد گشت برای آخرین بار تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ تمدید گردیده است. لطفا از دریافت ایمیل توسط انجمن اطمینان حاصل فرمایید
- ارسال به دفتر انجمن، از طریق آدرس ایمیل info@psychiatrist.ir
تلفن: 02188223292

مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه  تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ارسال از طریق آدرس ایمیل همايش info@ipacongress.ir

به اشتراک بگذارید :