دبیری این جایزه در دور هفتم به عهده خانم دکتر بنت الهدی موسوی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی است.  

این جایزه در دوره هفتم حداکثر به چهار نفر اهدا خواهد شد و تا دو جایزه در بخش روان‌پزشکان جوان و تا دو جایزه در بخش دستیاری (در هر بخش به نفر اول 70 میلیون ریال و به نفر دوم 50 میلیون ریال) در نظر گرفته شده است.

در این دوره کلیه موضوعات ارائه شده، در صورت احراز شرایط، ارزش مساوی دارند.

 
تمام دستیاران روان‌پزشکی، و روان‌پزشکانی که کمتر از ۵ سال از آغاز فعالیت حرفه‌ای آنان گذشته باشد می‌توانند از این جایزه بهره‌مند شوند.

فرصت ارسال چکیده تا ۱۲ شب ۱۹ شهریور ماه به آدرس ایمیل Info@psychiatrist.ir

حتما عنوان ایمیل، جایزه استاد داویدیان ذکر گردد.
برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید.
Ipacongress.ir

به اشتراک بگذارید :