معاون درمان وزارت بهداشت در تاریخ ٢۵ خردادماه ١۴٠١ ویراست جدید استاندارد خدمات روان‌درمانی را به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مدیرعامل سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه‌ی سلامت، و رییس‌کل سازمان نظام پزشکی ابلاغ کرد.

لازم به ذکر است شناسنامه و استاندارد مذکور به پیوست ارائه می‌شود.

/uploads/شناسنامه استاندارد رواندرمانی/ابلاغ استاندارهای رواندرمانی.pdf

/uploads/شناسنامه استاندارد رواندرمانی/900091 نهایی.pdf

/uploads/شناسنامه استاندارد رواندرمانی/900051 نهایی.pdf

/uploads/شناسنامه استاندارد رواندرمانی/نهایی 900050.pdf

/uploads/شناسنامه استاندارد رواندرمانی/نهایی 900093.pdf

/uploads/شناسنامه استاندارد رواندرمانی/نهایی 900096.pdf

به اشتراک بگذارید :