جناب آقای دکتر بهرام دارایی

رئیس محترم سازمان غذا و دارو

درمان بسیاری از اختلالات روان‌پزشکی به ویژه اختلالات خلقی و اختلالات سایکوتیک، طولانی مدت و گاه مادام العمر است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از بیماران و خانواده‌های بیماران روان‌پزشکی از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی هستند و هر بار تشدید یا عود بیماری می‌تواند بر وخامت شرایط بیمار و خانواده بیفزاید و همچنین قطع درمان و عود بیماری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین‌تری بر نظام سلامت می‌گردد. متاسفانه هر از چند گاه تعدادی از اقلام دارویی در بازار دارویی کشور کم‌یاب یا نایاب می‌شوند که این معضل موجب عود یا تشدید بیماری گروهی از بیماران روان‌پزشکی می‌گردد که به خوبی تحت کنترل قرار داشته‌اند. به نظر می‌رسد یکی از علل احتمالی، جنبه اقتصادی موضوع باشد. برخی داروهای روان پزشکی ممکن است سودآوری قابل توجهی برای شرکت های دارویی نداشته باشند و شرکت های دارویی رغبتی برای تولید و توزیع آنها ندارند درحالیکه به شدت مورد نیاز بیماران هستند. بنابراین نیاز به حمایت از تولید و توزیع آن‌ها از سوی سازمان وجود دارد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد توجه و پیگیری ویژه قرار گیرد و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. در همین راستا به پیوست لیستی از اقلام دارویی که اخیرا در بازار دارویی کم یاب یا نایاب هستند تقدیم می‌شود.

دکتر مجید صادقی

رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

لیست داروهای کم یاب و نایاب

به اشتراک بگذارید :