نامه‌ی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی و رییسان انجمن‌ها به وزیر بهداشت درباره‌ی ضرورت غربالگری ناهنجاری‌های جنینی

به اشتراک بگذارید :