انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

بیایید در موردش صحبت کنیم! اقدام نظام پزشکی تهران بزرگ برای ارتقای آگاهی و دامن زدن به گفت‌گو میان اعضای جامعه‌ی پزشکی در مورد
فراخوان دوم برای تدارک نیروی تخصصی مداخله در بحران مخاطب: همکاران محترم روان‌شناس (کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی بالینی/سلامت) و مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد و دکتری)
هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بیست و نهمین جلسه‌، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای هیات مدیره‌ی عضو شورای سیاست‌گذاری استاد داویدیان،
  انتخابات شاخه البرز انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. در این انتخابات که با حضور دکتر فهیمه سعید
  کمیته‌ی تازه‌ی اجرایی انجمن، کمیته‌‌ی دانشجویی که با پیگیری عضو هیات مدیره دکتر سید طه یحیوی، تصویب هیات مدیره و پشتکار گروهی جوانان
  وضعیت برگزاری سه جایزه‌ی یداللهی، داویدیان، و اخوینی در همایش سالیانه‌ی سال ۱۴۰۳ در جلسه‌ی هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران بررسی شد.
در بیست و هشتمین جلسه‌، هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به راهکارهای عملیاتی در مورد اقدام برای کاهش خودکشی در پزشکان پرداخت. دکتر
پس از برقراری ارتباط میان کمیته‌ی روان‌پزشکی تروما و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جلسه‌ای میان نمایندگان کمیته و سازمان مذکور در
  کمیته دانشجویی، کمیته‌ی اجرایی تازه‌ی انجمن روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز به کار می کند. کمیته دانشجویی، کمیته‌ی اجرایی تازه‌ی انجمن علمی روان
  هیأت مدیره، خواهان توجه جدی‌تر به مشارکت هم‌افزا با گروه‌های داوطلبانه و دانشگاهی جهت پیشگیری از خودکشی پزشکان است. رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان
دیدار با معاونت سلامت و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران دکتر امیر شعبانی رییس کمیته‌ی روان‌‌پزشکی تروما و دکتر امیرحسین جلالی ندوشن
نامه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به مقامات کشوری در نقد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دکتر سید وحید شریعت رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان