انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

بیایید در موردش صحبت کنیم! اقدام نظام پزشکی تهران بزرگ برای ارتقای آگاهی و دامن زدن به گفت‌گو میان اعضای جامعه‌ی پزشکی در مورد
بیایید در موردش صحبت کنیم! اقدام نظام پزشکی تهران بزرگ برای ارتقای آگاهی و دامن زدن به
فراخوان دوم برای تدارک نیروی تخصصی مداخله در بحران مخاطب: همکاران محترم روان‌شناس (کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی
هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بیست و نهمین جلسه‌، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای
بیایید در موردش صحبت کنیم! اقدام نظام پزشکی تهران بزرگ برای ارتقای آگاهی و دامن زدن به گفت‌گو میان اعضای جامعه‌ی پزشکی در مورد
فراخوان دوم برای تدارک نیروی تخصصی مداخله در بحران مخاطب: همکاران محترم روان‌شناس (کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی بالینی/سلامت) و مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد و دکتری)
هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بیست و نهمین جلسه‌، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای هیات مدیره‌ی عضو شورای سیاست‌گذاری استاد داویدیان،
  انتخابات شاخه البرز انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. در این انتخابات که با حضور دکتر فهیمه سعید

آخرین اخبار و آموزش ها

بیایید در موردش صحبت کنیم! اقدام نظام پزشکی تهران بزرگ برای ارتقای آگاهی و دامن زدن به گفت‌گو میان اعضای جامعه‌ی پزشکی در مورد
فراخوان دوم برای تدارک نیروی تخصصی مداخله در بحران مخاطب: همکاران محترم روان‌شناس (کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی بالینی/سلامت) و مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد و دکتری)
هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بیست و نهمین جلسه‌، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای هیات مدیره‌ی عضو شورای سیاست‌گذاری استاد داویدیان،

خبرنامه های انجمن

شماره ۵۳ خبرنامه انجمن

بهار و تابستان ۱۴۰۱

شماره ۵۲ خبرنامه انجمن

زمستان ۱۴۰۰

خبرنامه شماره ۴۸

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

پاییز و زمستان ۱۴۰۰

خبرنامه شماره ۴۸

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

پاییز و زمستان ۱۴۰۰

خبرنامه شماره ۴۸

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

پاییز و زمستان ۱۴۰۰

خبرنامه شماره ۴۸

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

پاییز و زمستان ۱۴۰۰

تازه های اینستاگرام

بیایید در موردش صحبت کنیم! اقدام نظام پزشکی تهران بزرگ برای ارتقای آگاهی و دامن زدن به گفت‌گو میان اعضای جامعه‌ی پزشکی در مورد
فراخوان دوم برای تدارک نیروی تخصصی مداخله در بحران مخاطب: همکاران محترم روان‌شناس (کارشناسی ارشد و دکتری روان‌شناسی بالینی/سلامت) و مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد و دکتری)
هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بیست و نهمین جلسه‌، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای هیات مدیره‌ی عضو شورای سیاست‌گذاری استاد داویدیان،
  انتخابات شاخه البرز انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. در این انتخابات که با حضور دکتر فهیمه سعید

انجمن روانپزشکان ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: