انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

فهرست کمیته

کمیته روان‌‌پزشکی تروما

در تاریخ 1402/9/23 پیشنهاد تشکیل کمیته روان‌پزشکی تروما از طرف پنج تن از اعضای پیوسته انجمن علمی

کمیته همایش

در سال ۱۳۸۱ دومين همايش پياپي انجمن برگزار گرديد در آن زمان كميته‌هاي ديگر انجمن به صورت

کمیته فضای مجازی

مديريت وب سايت سواد سلامت روان و صفحه اینستاگرامی سواد سلامت روان و ارتباط با سفير سلامت

کمیته صنفی

“واگذاری امور صنفی به جوانان: تصمیم هیات مدیره برای کمیته‌ی صنفی” هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در جلسه‌ی

کمیته روانپزشکان جوان و دستیاران

اعضای هیات اجرایی کمیته‌ی روان‌‌پزشکان جوان و‌ دستیاران روز دهم اسفند ۱۴۰۲ طی انتخاباتی با نظارت هیات

کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

جزء نخستین کمیته‌های تخصصی انجمن بوده است که به پیشنهاد جناب آقای دکتر احمد جلیلی و ریاست

کمیته تدوین راهنماها و استاندارها

به دنبال مطالعات کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تحلیل نیازهای کشور در حیطه ی

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی در سال ۱۳۸۷ با تلاش تنی چند از روان‌پزشکان هنرمند و

کمیته رسانه و کاهش آن

  رییس: دکتر سید محسن ضمیر  دبیر: دکتر احمد احمدی‌‌پور اعضا: دکتر مهسا برون دکتر ارسیا تقوا

کمیته عصب روان‌پزشکی

کمیته نوروسایکتری انجمن علمی روانپزشکان ایران  ازسال  1388 شروع به کار کرده است و در راستای اهداف

کمیته روان درمانی

تعریف کمیته: کمیته روان‌‌درمانی انجمن علمی روانپزشکان ایران مجموعه‌ای متشکل از روانپزشکان رواندرمانگری است که عضو انجمن

کمیته روان‌پزشکی نظامی

  رییس: دکتر محمدرضا ابراهیمی  دبیر: دکتر لیلا گنابادی‌نژاد اعضا:دکتر شبنم اسدی دکتر فاطمه صالح دکتر محمد