انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در بیست و نهمین جلسه‌، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعضای هیات مدیره‌ی عضو شورای سیاست‌گذاری استاد داویدیان،
جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سلام احتراماً چنانکه به استحضار شما رسیده است در دو