انجمن روانپزشکان ایران

جزء نخستین کمیته‌های تخصصی انجمن بوده است که به پیشنهاد جناب آقای دکتر احمد جلیلی و ریاست مرحوم دکتر غلامرضا میرسپاسی ابتدا با نام کمیته درمان‌های دارویی آغاز به فعالیت کرد.
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر زهرا میرسپاسی

عضو انجمن

دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

عضو انجمن

دکتر همایون امینی

عضو انجمن

دکتر عالیا شکیبا

عضو انجمن

دکتر امیر شعبانی

دبیر انجمن

دکتر مجید صادقی

رئیس هیئت مدیره

کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

جزء نخستین کمیته‌های تخصصی انجمن بوده است که به پیشنهاد جناب آقای دکتر احمد جلیلی و ریاست مرحوم دکتر غلامرضا میرسپاسی ابتدا با نام کمیته درمان‌های دارویی آغاز به فعالیت کرد. در طول دو دهه با دادن نظرهای مشورتی در مورد داروهای روانپزشکی و درمان‌های دارویی، توصیه برای فراهم شدن داروهای نوین روانپزشکی، بررسی کمبودهای داروهای روانپزشکی، برگزاری سمپوزیوم و کنفرانس‌های آموزشی درباره داروشناسی روانپزشکی خدمات ارزنده‌ای انجام داده است.

این کمیته از آغاز تا زمان فقدان استاد دکتر میرسپاسی در سال ۱۴۰۰ به ریاست استاد فعالیت می‌کرد.

اعضای کمیته در حال حاضر از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ عبارتند از:

رییس کمیته: دکتر فدایی، فربد

دبیر کمیته: دکتر رجبی، فاطمه

اعضای هیأت اجرایی:

دکتر امینی، همایون

دکتر شکیبا، عالیا

دکتر صادقی، مجید

دکتر قلعه‌بندی، میرفرهاد

دکتر میرسپاسی، زهرا