انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
دکتر فربد فدایی

دکتر فربد فدایی

عضو علی‌البدل هیات مدیره

دکتر مجید صادقی

رئیس هیئت مدیره

 

رییس: دکتر سید محسن ضمیر 

دبیر: دکتر احمد احمدی‌‌پور

اعضا: دکتر مهسا برون

دکتر ارسیا تقوا

دکتر نیلوفر ستاری

دکتر محمدرضا شالبافان

دکتر رضا شیرالی

دکتر امین صلحی

دکتر مهدی عبدلی

دکتر حسن فلاح‌پور

دکتر عاطفه کمالو

دکتر محمدعلی همتی

دکتر نازنین ایازی