انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر محمدرضا شالبافان

خزانه‌دار

اعضای کمیته روان‌پزشکان جوان و دستیاران انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

رییس کمیته: دکتر شالبافان، محمدرضا

دبیر کمیته: دکتر پناهی، رضا 

روان‌پزشکان جوان عضو هيئت اجرايى

دکتر اشرفی، آگاه

دكتر غلامیان، فائزه

دکتر سعید، فهیمه

دستیاران عضو هيئت اجرايى

دکتر فخریان، ارغوان

دکتر سید میررمضانی، مصطفی

اعضاى على‌البدل هيئت اجرايى

دکتر لطفی،پیام (روان‌پزشك جوان)

دکتر فرامرزی، محمد (دستیار)

دکتر احمدی، علیرضا ( عضویت افتخاری)