انجمن روانپزشکان ایران

کمیته روانپزشکی اجتماعی در سال ٨٣ به دنبال احساس نیاز به توجه بیشتر به عوامل اجتماعی تاثیر گذار در سلامت روانی-اجتماعی به پیشنهاد آقای دکتر حسن رفیعی و تصویب هیات مدیره وقت تشکیل شد.
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر فربد فدایی

رییس کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

دکتر غلامرضا ترابی پارییزی

عضو هیات مدیره

دکتر حسن رفیعی

نایب‌ رئیس

کمیته روانپزشکی اجتماعی در سال ٨٣ به دنبال احساس نیاز به توجه بیشتر به عوامل اجتماعی تاثیر گذار در سلامت روانی-اجتماعی به پیشنهاد آقای دکتر حسن رفیعی و تصویب هیات مدیره وقت تشکیل شد. در یک دوره با اضافه شدن گروهی از همکاران که علاقه‌مند به پیگیری بیشتر روانپزشکی جامعه‌نگر بودند، تحت عنوان کمیته روانپزشکی اجتماعی و جامعه‌نگر به فعالیت پرداخت. اما پس از مدتی به دو کمیته مجزا تقسیم شدند.
در زمان ریاست مرحوم دکتر علی زجاجی فعالیت کمیته رشد بیشتری یافت و نقش بیشتری در مشورت دادن به هیات مدیره و ترویج دیدگاه اجتماعی در سلامت روان ایفا کرد. این عمل با برگزاری سمپوزیوم و نشست‌های متعدد در زمان همایش سالیانه و همچنین در نشست‌های مستقل صورت پذیرفت.
در حال حاضر کمیته با ریاست دکتر همایون پورکرامتی و دبیری دکتر رضا شیرالی به فعالیت می‌پردازد.

 

رییس کمیته: دکتر پورکرامتی، همایون

دبیر کمیته: دکتر شیرالی، رضا

اعضای کمیته:

دکتر احترامی، مهرداد

دکتر بذرافشان، امیر

دکتر پورنامدار، مهدی

دکتر ترابی پاریزی، غلامرضا

دکتر توفیقی، حمیدرضا

دکتر رفیعی، حسن

دکتر سرداری زارچی، علی محمد

دکتر رمضان ساعتچی، لیلی

دکتر شناور، محمدرضا

دکتر شیرخدا، شهاب

دکتر صادقی، علی

دکتر صالح، فاطمه

دکتر صلحی، امین

دکتر فدایی، فربد

دکتر فلاح پور، حسن

دکتر قاسمی، مهسا

دکتر نجارزادگان، محمدرضا

دکتر هاشمی، زهرا

دکتر مدنی، سعید

دکتر راغفر، حسین

دکتر دانشور، مزدک