انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

کمیته روانپزشکی اجتماعی در سال ٨٣ به دنبال احساس نیاز به توجه بیشتر به عوامل اجتماعی تاثیر گذار در سلامت روانی-اجتماعی به پیشنهاد آقای دکتر حسن رفیعی و تصویب هیات مدیره وقت تشکیل شد.
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
دکتر فربد فدایی

دکتر فربد فدایی

عضو علی‌البدل هیات مدیره
دکتر غلامرضا ترابی

دکتر غلامرضا ترابی پارییزی

عضو هیات مدیره انجمن

دکتر حسن رفیعی

عضو علی‌البدل هیات مدیره

کمیته روانپزشکی اجتماعی در سال ٨٣ به دنبال احساس نیاز به توجه بیشتر به عوامل اجتماعی تاثیر گذار در سلامت روانی-اجتماعی به پیشنهاد آقای دکتر حسن رفیعی و تصویب هیات مدیره وقت تشکیل شد. در یک دوره با اضافه شدن گروهی از همکاران که علاقه‌مند به پیگیری بیشتر روانپزشکی جامعه‌نگر بودند، تحت عنوان کمیته روانپزشکی اجتماعی و جامعه‌نگر به فعالیت پرداخت. اما پس از مدتی به دو کمیته مجزا تقسیم شدند.
در زمان ریاست مرحوم دکتر علی زجاجی فعالیت کمیته رشد بیشتری یافت و نقش بیشتری در مشورت دادن به هیات مدیره و ترویج دیدگاه اجتماعی در سلامت روان ایفا کرد. این عمل با برگزاری سمپوزیوم و نشست‌های متعدد در زمان همایش سالیانه و همچنین در نشست‌های مستقل صورت پذیرفت.
در حال حاضر کمیته با ریاست دکتر همایون پورکرامتی و دبیری دکتر رضا شیرالی به فعالیت می‌پردازد.

 

رئیس: دکتر همایون پورکرامتی 

دبیر: دکتر رضا شیرالی محمدپور

اعضا: دکتر مهرداد احترامی

دکتر محمدرضا افخمی

دکتر سمیه بزرگی،

دکتر همایون پورکرامتی

دکتر غلامرضا ترابی

دکتر ریحانه خدادادی

دکتر فرزانه دهقانی

دکتر مینا دهقانی

دکتر مهرناز رضوانی فرد

دکتر حسن رفیعی

دکتر نگین زنگنه نیا

دکتر رضا شیرالی

دکتر علی صادقی

دکتر فاطمه صالح

دکتر خاره علیپور

دکتر فربد فدایی

دکتر حسن فلاح پور

دکتر مهرداد قایم مقامی

دکتر شایان کاشفی نژاد

دکتر مریم نقیب

دکتر علی نیک جو

دکتر محمد خاتمی