انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

در تاریخ 1402/9/23 پیشنهاد تشکیل کمیته روان‌پزشکی تروما از طرف پنج تن از اعضای پیوسته انجمن علمی روان‌پزشکی ایران به هیئت‌مدیره‌ی انجمن ارائه شد و انتخابات کمیته مطابق با شیوه‌نامه‌ی کمیته‌های علمی/تخصصی در تاریخ 1402/11/26 به شکل مجازی با نظارت دکتر فهیمه سعید (عضو هیئت‌مدیره انجمن) و مشارکت 12 نفر به عنوان عضو کمیته برگزار گردید. در جلسه مجازی انتخابات، اعضای کمیته به «نداشتن هیئت اجرایی» رأی دادند. همچنین دکتر امیر شعبانی به عنوان رئیس کمیته و دکتر عاطفه کمالو به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند. فعالیت کمیته با ابلاغ رسمی حکم رئیس و دبیر کمیته به تاریخ 1402/11/30 رسمیت یافت.

دکتر امیر شعبانی

دبیر انجمن
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر ستایش‌السادات صلواتیان

دکتر حسین احمدلو

دکتر شبنم اسدی

دکتر نازنین ایازی

دکتر آلاله بهرامیان

دکتر محبوبه خوزان

دکتر نگار سیفی‌مقدم

دکتر مهدی صابری

دکتر شیوا صانعیان

دکتر فاطمه طوقانی

دکتر ارغوان فریبرزی‌فر

کمیته روان‌پزشکی تروما

در تاریخ 1402/9/23 پیشنهاد تشکیل کمیته روان‌پزشکی تروما از طرف پنج تن از اعضای پیوسته انجمن علمی روان‌پزشکی ایران به هیئت‌مدیره‌ی انجمن ارائه شد و انتخابات کمیته مطابق با شیوه‌نامه‌ی کمیته‌های علمی/تخصصی در تاریخ 1402/11/26 به شکل مجازی با نظارت دکتر فهیمه سعید (عضو هیئت‌مدیره انجمن) و مشارکت 12 نفر به عنوان عضو کمیته برگزار گردید. در جلسه مجازی انتخابات، اعضای کمیته به «نداشتن هیئت اجرایی» رأی دادند. همچنین دکتر امیر شعبانی به عنوان رئیس کمیته و دکتر عاطفه کمالو به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند. فعالیت کمیته با ابلاغ رسمی حکم رئیس و دبیر کمیته به تاریخ 1402/11/30 رسمیت یافت.

 

کمیته اولین جلسه‌ی خود را در تاریخ 1402/11/26 برگزار کرد و در ادامه، فعالیت خود را در قالب کارگروه‌هایی تعریف نمود:

 • فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی: با مسئولیت دکتر محمد قدیری وصفی
 • آموزش تخصصی: با مسئولیت دکتر مینو هاشمی
 • مداخله در بحران: با مسئولیت دکتر شبنم اسدی

 

هم‌اکنون کمیته دارای 22 نفر عضو پیوسته (روان‌پزشک) و یک نفر عضو وابسته (دستیار روان‌پزشکی) است:

رئیس:

دکتر شعبانی، امیر

دبیر:

دکتر کمالو، عاطفه

سایر اعضای پیوسته:

 1. دکتر احمدلو، حسین
 2. دکتر اسدی، شبنم
 3. دکتر ایازی، نازنین
 4. دکتر بهرامیان، آلاله
 5. دکتر ثاقبی، علی
 6. دکتر جلالی ندوشن، امیرحسین
 7. دکتر خوزان، محبوبه
 8. دکتر سیفی‌مقدم، نگار
 9. دکتر صابری، مهدی
 10. دکتر صانعیان، شیوا
 11. دکتر صید، علی
 12. دکتر طوقانی، فاطمه
 13. دکتر فریبرزی‌فر، ارغوان
 14. دکتر فیروزآبادی، علی
 15. دکتر قاضوی، مائده
 16. دکتر قدیری وصفی، محمد
 17. دکتر محبی، فاطمه
 18. دکتر ملکیان، آزاده
 19. دکتر هاشمی، مینو
 20. دکتر یحیوی، طه

عضو وابسته

دکتر صلواتیان، ستایش‌السادات

 

راه تماس با کمیته: از طریق ارتباط با دفتر انجمن علمی روان‌پزشکان ایران؛ تلفن (تهران): ۸۸۳۳۶۷۲۶، ۸۸۲۲۳۲۴۲ و ۸۸۲۲۳۲۹۲؛ ایمیل: info@psychiatrist.ir