انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

 اعضاى هيئت اجرايى (به ترتيب حروف الفبا):
١- دكتر حكيم شوشترى، ميترا (رییس کمیته)
٢- دكتر صالحى، مهديه (دبیر کمیته)

٣- دكتر نصر اصفهانى، فرناز
٤ و ٥- دكتر پرويزى، مائده؛ و دكتر شيرزاد، فاطمه

اعضاى علی‌البدل هيئت اجرايى (به ترتيب حروف الفبا):
١- دكتر رابطيان، مهشيد
٢- دكتر دودانگى، نسرين

ساير اعضای کمیته:
دکتر اسدی، شبنم
دکتر اسدی، نساء (دستیار)
دکتر بخشنده، راضیه (دستیار)
دکتر پیروز، مریم (دستیار)
دکتر رنجبر کرمانی، فاطمه
دكتر زارع، زهرا
دکتر زارع مهرجردی، گلناز (دستیار)
دکتر سیفی‌مقدم، نگار
دکتر شیردل، سعیده
دکتر صالحیان، راضیه
دکتر مهدوی، مهری (دستیار)
دکتر میرزاده،‌ منصوره
دکتر میرفاضلی، فاطمه‌السادات