انجمن روانپزشکان ایران

تست
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر طه یحیوی

عضو هیات مدیره انجمن

رییس کمیته: دکتر قایم‌مقامی، مهرداد

دبیر کمیته: دکتر عربی،‌ آناهیتا

سایر اعضای کمیته:

دکتر احمدزاده، آذین

 دکتر احمدی، رضا

 دکتر اسدلو، محبوب

دکتر اسکندری‌ثانی، سولماز

دکتر امیری جاهد، ویدا

دکتر بزار حقیقت‌طلب،‌ علی

دکتر بزرگی، سمیه

دکتر تصفیه، بنت‌الهدی

دکتر جلیلی‌خیاوی، پریا

دکتر حسامی‌راد، نسیم

دکتر خمسه‌لویی،‌ فهیمه

دکتر دژم‌پور، سینا

دکتر دهقانی،‌ مینا

دکتر دهقانی، فرزانه

دکتر دهقانیان، الناز

دکتر رزاق‌کریمی، الهام

دکتر روحی، الهام

دکتر رییسی، فیروزه

دکتر ساداتی، نسبیه

دکتر ستاری، نیلوفر

دکتر سلیمانی، ربابه

دکتر سلیمی، سحر

دکتر شیردل، الهام

دکتر صالحیان، راضیه

دکتر صبورمقدم، زهره

دکتر صدیق‌نیا، آزاده

دکتر عباسپور، مائده

دکتر عبدلی، مهدی

دکتر عسگرپور، محمد

دکتر فخریان، ارغوان

دکتر فرهنگ، سارا

دکتر قاسمی‌فرد، روژین

دکتر کاشفی‌نژاد، شایان

دکتر مجیدی، سعید

دکتر مخترع، محمدحسن

دکتر مرتازیان، ساناز

دکتر موذنی، شهریار

دکتر موسوی، سیدرضا

دکتر ناصحی، عباسعلی

دکتر نوروزیان، الهام

دکتر نیامنش، مهدی

دکتر هوبه فکر، سبا

دکتر مظاهری، آزاده

دکتر پژوهان، صبرا