انجمن روانپزشکان ایران

کمیته صنفی یکی از کمیته‌های اجرایی انجمن علمی روانپزشکان است که در سال ۱۳۹۹ شروع به فعالیت نموده است.
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر محمدرضا نجارزادگان

دبیر کمیته صنفی

دکتر مهدی حامدی

عضو انجمن

دکتر طه یحیوی

عضو انجمن

دکتر عالیا شکیبا

عضو انجمن

دکتر مسعود مسيحاي‌اكبر

دبیر شاخه گیلان

دکتر حسن فلاح‌پور

رییس کمیته صنفی

دکتر عادله عسگری‌دریجانی

دبیر شاخه قزوین

دکتر محمد ‌علی همتی

عضو علی‌البدل هیأت مدیره

دکتر محمدرضا شالبافان

خزانه‌دار

کمیته صنفی یکی از کمیته‌های اجرایی انجمن علمی روانپزشکان است که در سال ۱۳۹۹ شروع به فعالیت نموده است.

از  اهداف این کمیته دریافت مشکلات صنفی و اجرایی همکاران روانپزشک از سراسر کشور در خصوص نحوه مناسب ارائه خدمت به مراجعین و کاهش مشکلات صنفی همکاران در بخش‌های خصوصی و دولتی، پیگیری و ارائه راهکار به هیات مدیره محترم انجمن می‌باشد.

تعداد اعضاء این کمیته ۹ نفر می‌باشد که ۵ نفر از ایشان از طرف هیات مدیره منتصب گردیده و ۴ نفر توسط اعضاء پیوسته انتخاب گردیده‌اند.

رییس کمیته: دکتر فلاح پور، حسن

دبیر کمیته: دکتر نجارزادگان، محمدرضا

اعضای کمیته:

دکتر سالیانی، انوشه

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شکیبا، عالیا

دکتر صادقی، علی

دکتر مسیحای اکبر، مسعود

دکتر همتی، محمدعلی

دکتر یحیوی، سیدطه