انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

“واگذاری امور صنفی به جوانان: تصمیم هیات مدیره برای کمیته‌ی صنفی” هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در جلسه‌ی روز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با توجه به عدم اقبال کافی برای نامزدی در کمیته‌ی صنفی -حتی در آخرین اعلان رسمی- تصمیم گرفت تا بررسی این مساله برای شش ماه تعلیق گردد، و تصمیم‌گیری به مجمع عمومی سالیانه در پاییز ۱۴۰۳ واگذار گردید.
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر محمدرضا نجارزادگان

دبیر کمیته صنفی

دکتر مهدی حامدی

عضو انجمن

دکتر طه یحیوی

عضو هیات مدیره انجمن

دکتر عالیا شکیبا

عضو انجمن

دکتر مسعود مسيحاي‌اكبر

دبیر شاخه گیلان

دکتر حسن فلاح‌پور

رییس کمیته صنفی

دکتر عادله عسگری‌دریجانی

دبیر شاخه قزوین
دکتر همتی

دکتر محمد ‌علی همتی

نایب رئیس انجمن

دکتر محمدرضا شالبافان

دبیر انجمن
کمیته صنفی یکی از کمیته‌های اجرایی انجمن علمی روانپزشکان است که در سال ۱۳۹۹ شروع به فعالیت نموده است.
از  اهداف این کمیته دریافت مشکلات صنفی و اجرایی همکاران روانپزشک از سراسر کشور در خصوص نحوه مناسب ارائه خدمت به مراجعین و کاهش مشکلات صنفی همکاران در بخش‌های خصوصی و دولتی، پیگیری و ارائه راهکار به هیات مدیره محترم انجمن می‌باشد.
تعداد اعضاء این کمیته ۹ نفر می‌باشد که ۵ نفر از ایشان از طرف هیات مدیره منتصب گردیده و ۴ نفر توسط اعضاء پیوسته انتخاب می شوند. در دوره اول(۱۴۰۲-۱۳۹۹) هیات اجرایی کمیته به شرح زیر بودند:
رییس کمیته: دکتر فلاح پور، حسن
دبیر کمیته: دکتر نجارزادگان، محمدرضا
اعضای کمیته:
دکتر سالیانی، انوشه
دکتر شالبافان، محمدرضا
دکتر شکیبا، عالیا
دکتر صادقی، علی
دکتر مسیحای اکبر، مسعود
دکتر همتی، محمدعلی
در دوره دوم با توجه به شرایط موجود، هیات مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در جلسه‌ی روز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با توجه به عدم اقبال کافی برای نامزدی در کمیته‌ی صنفی -حتی در آخرین اعلان رسمی- تصمیم گرفت تا بررسی این مساله برای شش ماه تعلیق گردد، و تصمیم‌گیری به مجمع عمومی سالیانه در پاییز ۱۴۰۳ واگذار گردید.
 با توجه به فراگیری مشکلات صنفی در میان همکاران جوان‌، مسولیت‌های کمیته‌ی صنفی، در این بازه‌ی زمانی، به کمیته‌‌ی روان‌پزشکان جوان و دستیاران واگذار گردید.