انجمن روانپزشکان ایران

مديريت وب سايت سواد سلامت روان و صفحه اینستاگرامی سواد سلامت روان و ارتباط با سفير سلامت روان، مدیریت وب سایت رسمی انجمن و مديريت خبرنامه انجمن است. جذب منابع جهت توليد محتوا، برای فعالیت‌های سواد سلامت روان از دیگر فعالیت‌های این کمیته است.
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر مریم طباطبایی‌مطلق

عضو انجمن

دکتر ونداد شریفی

رییس کمیته سلامت روان شهری

دکتر همایون امینی

عضو انجمن

دکتر مریم رسولیان

عضو هیات مدیره

دکتر محمدرضا شالبافان

دبیر انجمن

دکتر امیر شعبانی

دبیر انجمن

كميته فضاي مجازي

کمیته اجرايي فضای مجازی انجمن در سال 1399 تشکیل شد.

حيطه فعالیت این کمیته: مديريت وب سايت سواد سلامت روان و صفحه اینستاگرامی سواد سلامت روان و ارتباط با سفير سلامت روان، مدیریت وب سایت رسمی انجمن و مديريت خبرنامه انجمن است. جذب منابع جهت توليد محتوا، برای فعالیت‌های سواد سلامت روان از دیگر فعالیت‌های این کمیته است.

مجموعه این فعالیت‌ها با همکاری شوراي نويسندگان و هيات اجرايي کمیته انجام می‌پذیرد.

ساختار شواری سیاستگذاری و اسامی اعضای کمیته، دستورالعمل شورای نویسندگان پیوست است.

سوابق: از سال 1398 موضوع ارتقا سواد سلامت روان عموم در دستور کار هیئت مدیره انجمن قرار گرفت و در این راستا خلا وجود یک وب‌سایت فارسی زبان معتبر برای دسترسی مردم به اطلاعات سلامت روان برجسته بود، به همین منظور خانم دكترمریم طباطبايي به نمایندگی از کمیته سلامت روان شهری، مجموعه‌ی فعالیت‌های سواد سلامت روان را راه‌اندازی و مدیریت کرده‌اند.

پس از راه‌اندازی وب‌سایت و صفحه اینستاگرامی سواد سلامت روان، ضرورت هماهنگی بین مجموعه فعالیت‌های  انجمن در فضای مجازی منجر به تشکیل شورای فضای مجازی در سال 1398 شد. در سال 1399 جهت یکسان‌سازی فعالیت‌های مختلف انجمن، کلیه فعالیت‌ها در قالب کمیته‌های علمی و اجرایی طبقه‌بندی شد و شواری فضای مجازی به کمیته فضای مجازی تغییر نام داد.

مطابق با شیوه‌نامه کمیته‌های اجرایی انجمن، اعضای کمیته‌ی فضای مجازی با رای‌گیری در هیات مدیره برای دوره‌ی سه‌ساله‌ی ۱۴۰۵-۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین شدند. اعضای منتخب به ترتیب الفبا به شرح زیر است:

رییس کمیته: دکتر جلالی‌ندوشن، امیر

دبیر کمیته :دکتر محمدجعفری، عاطفه

اعضای کمیته:

دکتر تقوا، ارسیا

دکتر رسولیان، مریم

دکتر شریعت، سیدوحید

دکتر طباطبایی، مریم

دکتر قاسمی، محمدمهدی