انجمن روانپزشکان ایران

در سال ۱۳۸۱ دومين همايش پياپي انجمن برگزار گرديد در آن زمان كميته‌هاي ديگر انجمن به صورت فعلی و رسمی تشكيل شده بودند ولي كميته همايش همچنان به شكلي غیررسمي تشكيل گرديد.
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر امیرحسین جلالی‌ندوشن

رییس کمیته پیش‌گیری از خودکشی

دکتر همایون امینی

عضو انجمن

دکتر سیداحمد جلیلی

رییس کمیته همایش و کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

دکتر محمد ‌علی همتی

عضو علی‌البدل هیأت مدیره

دکتر محمدرضا شالبافان

خزانه‌دار

دکتر مجید صادقی

رئیس هیئت مدیره

در سال ۱۳۸۱ دومين همايش پياپي انجمن برگزار گرديد در آن زمان كميته‌هاي ديگر انجمن به صورت فعلی و رسمی تشكيل شده بودند ولي كميته همايش همچنان به شكلي غیررسمي تشكيل گرديد. در آن زمان جداي از برگزاري كنگره‌ي ساليانه فعاليت فصلي‌اي وجود داشت به نام كلوپ افسردگي يا كلوپ نشاط كه توسط جناب آقاي دكتر همایون اميني اداره مي‌شد.

پس از چند سال اعضا محترم هييت مديره وقت تصميم گرفتند كميته‌های انجمن به صورت رسمی فعال شوند و از آن موقع كميته همایش نیز رسمیت یافت. در واقع با ادغام کلوپ نشاط و کمیته برگزاری همایش، کمیته همایش شروع به فعالیت کرد. مسيوليت راه‌اندازي اين كميته با نظر اعضا به عهده‌ي جناب استاد جليلي قرار گرفت.

اولين حكم رياست اين كميته توسط زنده ياد استاد دکتر ميرسپاسي براي استاد  دكتر جليلي صادر گرديد.

 

رییس کمیته: دکتر احمد جلیلی

دبیر کمیته: دکتر احمد احمدی‌پور

اعضای کمیته:

دکتر اربابی، محمد

دکتر امینی، همایون

دکتر تقوا، ارسیا

دکتر جعفرزاده، سیدمرتضی

دکتر جلالی، امیرحسین

دکتر حاجتی، غلامرضا

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شعبانی، امیر

دکتر شیرازی، الهام

دکتر صادقی، مجید

دکتر صمیمی، سیدمهدی

دکتر مزینانی، ربابه

دکتر مظاهری، پرویز

دکتر میراب زاده، آرش

دکتر میرسپاسی، غلامرضا

دکتر نجاتی‌صفا، ‌علی‌اکبر

دکتر هدایتی، آروین

دکتر همتی، محمدعلی