انجمن روانپزشکان ایران

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی در سال ۱۳۸۷ با تلاش تنی چند از روان‌پزشکان هنرمند و هنردوست با هدف ارایه‌ی فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصیِ  روان‌پزشکی و هنر  و به عنوان کمیته‌ای از مجموع کمیته‌های انجمن علمی روانپزشکان ایران تاسیس گردید.

دکتر امیرحسین جلالی‌ندوشن

رییس کمیته پیش‌گیری از خودکشی

دکتر ونداد شریفی

رییس کمیته سلامت روان شهری

دکتر فربد فدایی

رییس کمیته درمان‌های زیست‌شناختی

دکتر حسن فلاح‌پور

رییس کمیته صنفی

دکتر عادله عسگری‌دریجانی

دبیر شاخه قزوین

دکتر سیداحمد جلیلی

رییس کمیته همایش و کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی

دکتر مجید صادقی

رئیس هیئت مدیره

کمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی در سال ۱۳۸۷ با تلاش تنی چند از روان‌پزشکان هنرمند و هنردوست با هدف ارایه‌ی فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصیِ  روان‌پزشکی و هنر و به عنوان کمیته‌ای از مجموع کمیته‌های انجمن علمی روانپزشکان ایران تاسیس گردید. در دوره‌های قبل استاد احمد محیط و استاد مجید صادقی به ترتیب ریاست این کمیته را عهده‌دار بودند. از سایر اساتید ارجمندی که در این کمیته خدمات ارزشمندی ارائه کردند می‌توان به استاد فربد فدایی، استاد محسن رازافشا و استاد محمدرضا شالبافان و استاد گودرز عکاشه و دکتر حافظ باجغلی اشاره کرد.

با توجه به تاثیر دوسویه‌ی هنر و روانپزشکی بر یکدیگر و نقش قابل اعتنای هنرهای هفتگانه بر ارتقای سطح سلامت روان این کمیته با هدف ارتقای سطح آموزشی و هنری اعضا، با برگزاری جلسات هم‌اندیشی و سخنرانی، نقد فیلم و دعوت از هنرمندان جریان ساز در عرصه‌ی ادبیات، شعر  و فیلم‌سازی  و برگزاری سمپوزیوم‌هایی با امتیاز بازآموزی طی این سال‌ها به فعالیت پرداخته است. به دنبال همه‌گیری کرونا عمده فعالیت‌های این کمیته در غالب گروه و کانال مجازی به بررسی و نقد آثار نقاشی، موسیقی، فیلم و ادبیات از منظر روانپزشکی پرداخت، همچنین بستری برای ارائه و جمع آوری آثار روانپزشکان هنرمند فراهم نمود.

 

رییس کمیته: دکتر جلیلی، احمد

دبیر کمیته: دکتر عسگری، عادله

اعضای کمیته:

دکتر احمدی‌پور، احمد

دکتر پژوهان، صبرا

دکتر رضاپور، مریم

دکتر شادروان، محمد

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شاه‌خواه، هلن

دکتر شمشیری نظام، تورج

دکتر صادقی، مجید

دکتر ضمیر، محسن

دکتر عکاشه، گودرز

دکتر فدایی، فربد

دکتر فلاح پور، حسن

دکتر مهدوی‌نسب، مهسا