انجمن روانپزشکان ایران

هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد
هیچ داده ای یافت نشد

دکتر فربد فدایی

عضو علی‌البدل هیات مدیره

دکتر مجید صادقی

رئیس هیئت مدیره

رییس کمیته: دکتر ضمیر، محسن

دبیر کمیته: دکتر احمدی‌پور، احمد

 

اعضا کمیته:

دکتر ایازی، نازنین

دکتر برون، مهسا

دکتر تقوا، ارسیا

دکتر ستاری، نیلوفر

دکتر شالبافان، محمدرضا

دکتر شیرالی، رضا

دکتر صلحی، امین

دکتر عبدلی، مهدی

دکتر فلاح‌پور، حسن

دکتر کمالو، عاطفه

دکتر همتی، محمدعلی