انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

جایزه‌ی استاد دکتر نصرت‌الله پورافکاری
گامی تازه برای توسعه‌ی فرهنگ سلامت روان

همزمان با آیین اختتامیه‌ی سیزدهمین همایش سلامت روان و رسانه در روزهای اول و دوم اسفندماه ۱۴۰۲ در تهران از جایزه‌ی استاد دکتر نصرت‌الله پورافکاری رونمایی شد.
این جایزه هرسال یا دوسالانه به آثار مکتوب (اعم از کتاب، مقاله یا کتابچه آموزشی) یا بسته‌های آموزشی که توسط روان‌پزشکان (یا دستیاران روان‌‌پزشکی) تولید شود و گام ارزشمندی در جهت توسعه‌ی سلامت روان و ارتقای سواد سلامت روان بردارند، اهدا خواهد شد.

انتخاب و اهدای این جایزه توسط شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی همایش سلامت روان و رسانه، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران و گروه روان‌‌پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز طراحی و اجرا می‌شود.

امسال این جایزه در گام نخست به صورت نمادین به خانواده‌ی استاد پورافکاری تقدیم شد. در این مراسم دکتر فاطمه رنجبر و دکتر ایوب مالک (اساتید گروه روان‌‌پزشکی دانشگاه تبریز) به نمایندگی خانواده‌ی مرحوم پورافکاری این جایزه را دریافت کردند.