انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

نکات مهم فراخوان چهلمین همایش که ۱۷ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد به قرار زیر است: عنوان همایش امسال، روان‌‌پزشکی برای زمانه‌ی
  دستورالعمل جدید مراکز درمان سرپایی اختلالات سوءمصرف مواد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ توسط سردار اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب و
  چهلمین جلسه‌ی هیات مدیره روز پنجشنبه دهم خرداد ۱۴۰۳ برگزار گردید. در این جلسه با توجه به نظرات برخی کمیته‌ها، در خصوص هزینه