انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

هیات مدیره‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران طی نامه‌ای در روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ به نامزدهای چهاردهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری از آنان خواست تا زمان